GYES/GYED ellátások és Koronavírus-vészhelyzet 2020 !
A mai Magyar Közlöny 2020 évi 51. számában (2020 március 23-án) megjelent legfrissebb járványügyi „intézkedések” közt szereplő 58/2020 (III.23.) és 59/2020 (III.20.) Kormányrendeletek   GYES/GYED témában az alábbiakat rögzítik:
58/2020 (III.23.) Kormányrendelet
„…gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a  veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.
Tekintettel arra, hogy ez az intézkedés a 41/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben foglaltak módosítása csupán, ezért itt is lényegi szempont, hogy csak azokra az ellátásokra való jogosultságok hosszabbodnak meg ezáltal, amelyek 2020 március 11-én vagy azt követően jártak volna le.
Ezen ellátások lejárata – a Kormány eltérő intézkedése hiányában – vészhelyzet megszűnése lesz várhatóan.

***
Az 59/2020 (III.23.) Kormányrendelet
 
a) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 42/A.  §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50. §-a alapján a gyermekgondozási díjra vagy
b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
ba) 20. §-a, 20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22. §-a alapján a gyermekgondozást segítő ellátásra vagy
bb) 23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a  veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az  ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.
Csak azokra az ellátásokra való jogosultságok maradnak fenn, amelyekre a jogosultság 2020 március 11-én vagy azt követően szűnt volna meg.

3§ azonban az alábbiakat rögzíti:
„Az 1. §-ban foglaltaktól eltérően
a)      gyermekgondozási díjra az  Ebtv. 42/G.  §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az  Ebtv. 42/G.  § (3) bekezdés f) pontja szerinti esetben, …”  tehát ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult – visszavonja azt a korábban tett írásbeli nyilatkozatát, mely szerint egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával.

b)      „…b) a  gyermekgondozást segítő ellátásra a  Cst. 20/A.  §-a alapján fennálló jogosultság megszűnikCst. 20/A.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával.”  azaz a gyermek szülei visszavonják azt a korábban tett írásbeli nyilatkozatukat, miszerint a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével.
A fenti esetben a nagyszülő részére, mint jogosult részére történő kifizetés a vészhelyzetre tekintet nélkül megszűnik az említett nyilatkozatok visszavonása esetén, sőt a kormányrendelet 4§-a alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt a fenti esetek bekövetkezésekor nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.
 A fenti rendeletek 2020 március 23-tól hatályosak.