Hosszabb időn át közlekedtem útdíjfizetés nélkül, ezért számos Pótdíjfizetési felszólítást kaptam. Tehetek valamit?!... néhány olvasóval esetleg előfordult már, hogy elfelejtette megújítani az éves "matricáját", vagy új autó vásárlásakor elfelejtette azonnal "megvenni" az autópálya matricát, megyei matricát, és ezt a hibát csak az első pótdíjfizetés felszólítás kézhezvételekor észlelte.  Talán kevesek tudják, de évente egy alkalommal, még a hatóság is "elnéző" tud lenni...


Igen! A rendszer tud méltányos is lenni! Mégpedig az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007 (III.26.) GKM rendelet alapján….


Azt hiszem mindenkiben él az emlék, hisz nem volt olyan rég, mikor még csak az autópályák használata estén kellett arra ügyelnünk, hogy a használat megkezdése előtt, de legkésőbb a megkezdéssel egyidejűleg (pl. sms-ben) beszerezzük azt a bizonyos autópálya „matricát”. 
És mindannyian emlékszünk arra, hogy nem is oly rég, módosították a magyarországi díjköteles úthálózat elképzelést és a díjfizetési kötelezettséget autópályán kívüli további útszakaszokra is kiterjesztették
  • a motorkerékpárokra, a vezetővel együtt legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsikra és pótkocsijaikra (D1)
  • a fenti D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsira, a max 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, lakóautókra (D2)
  • autóbuszokra (B2)
  • és a D2 és B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmányaira (U).


 Az addig ismert „országos” heti, havi és éves matrica mellett megjelent az úgynevezett megyei matrica is, ami 1 évre biztosít úthasználati jogosultságot az adott megye díjköteles útjaira.

A díjköteles utak jegyzékét a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007 (III.26.) GKM rendelet tartalmazza, míg az egyes díjkategóriákat és a hozzájuk rendelt díjakat (heti, havi, éves, megyei) az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 32/2007. (III.26.) GKM rendelet rögzíti.

Fontos változás volt, hogy az „úthasználati jogosultságot” biztosító díjat előre kell már megfizetni.  Az a régi gyakorlat, rossz beidegződés, mely szerint, ha felhajtunk egy autópályára és ott jut eszünkbe gyorsan sms-ben matricát venni, ma már pótdíjat eredményezhet. Ugyanígy igaz arra az esetre is, ha megyei matricával rendelkezünk, és nem gondoskodtunk előre a díj előre megfizetésérőa megyehatáron túli díjköteles útszakaszokra 
A 36/2007. (III.28.) GKM rendelet hatályos szabályozása szerint ugyanis „Amennyiben a jogosultság kezdetének napja és a vásárlás napja ugyanarra a napra esik, a jogosultság csak a vásárlást követő időszakra keletkezik, a jogosultság utólagos megváltásának nincs helye.” Tehát ha 8:40-kor hajtunk fel a díjköteles szakaszra, de csak 9:45-kor intézkedünk a díj megfizetéséről, akkor bizony 8:40 és 9:45 közt úthasználati jogosultság nélkül közlekedtünk, és ha szerencsétlenségünkre ez idő alatt  még egy ellenőrző pont alatt/mellett is áthaladtunk/elhaladtunk, fog jönni az a bizonyos pótdíj csekk.
A fenti példa egy szerencsésebb eset. Egy pótdíjjal megúsztuk volna. Jó-jó, az is pénz, de hát mindenki a saját kárán tanul igazán, ugye?!

Előfordulhat azonban számos olyan eset is, amikor egy jármű úthasználati jogosultság (díjfizetés) nélkül tartósan közlekedik  díjköteles útszakaszokon. Pl. Kölcsönadtam az autómat, és aki kölcsönvette, biztosított engem arról, hogy gondoskodik a „matrica vásárlásról”, majd nem tette meg. Én pedig arra az 1 hónapra, amíg az autóm kölcsön volt adva, kaptam egy rakás pótdíj csekket. Vagy pl. vettem egy autót, ahol az eladó arról biztosított engem, hogy „országos éves matrica” van az autón. Még meg is mondta, hogy mikor fog lejárni. Igen ám, de én azt nem írtam fel, cserébe elfejtettem gondoskodni a következő időszakra úthasználati jogosultságot biztosító díjfizetésről. Persze az első pótdíjas csekk kézhezvételekor már eszembe jutott a dolog, de hát addigra ki tudja már hányszor, és melyik díjköteles utat használtam díjfizetés nélkül…mert arra azért emlékszem, hogy használtam! Várhatóan ezért még szép számban fogok kapni pótdíj csekket.
Természetesen a jogosultság megszerzéséről való gondoskodása a díjköteles úthálózatot használók mindenkori kötelessége (!), feladata, felelőssége. Legalább annyira, mint meggyőződni arról, hogy járműve üzemképes, közúti közlekedésre alkalmas-e, rendelkezik-e érvényes okmányokkal, stb. Mivel azonban emberek vagyunk, ezért néha hibázunk. 

A 36/2007 (III.28.) GKM rendelet – mai napon hatályos állapota – a fentebb jelölt díjkategóriákba tartozó járműveknél, évente 1 alkalommal lehetővé teszi a kiszabott és megfizetendő pótdíjak maximalizálását, kérelem alapján:
36/2007 (III.28.) GKM rendelet 7/A.§ (9) bek:
„Jogosulatlan úthasználat esetében az úthasználó, az üzemben tartó vagy a tulajdonos a pótdíjfizetési felszólításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül írásban, vagy személyesen a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában kérheti a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását kettő pótdíjfizetési kötelezettségre, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításban megjelölt jogosulatlan úthasználat és a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett. A kérelem az első felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be. A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet. A maximalizált pótdíjat a kérelem befogadásától számított 15 napon belül kell megfizetni, ennek elmulasztása esetén a pótdíj a kérelem figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.”

A gyakorlatba átültetve, érthetően lefordítva, egy példán végigvezetve:
Pl.: ABC-123 rendszámú személygépkocsira 2016. augusztus 10-én kézhez vettem egy pótdíjfizetési felszólítást, amely szerint 2016 július 08-án díjfizetés nélkül (jogosulatlanul) használtam valamelyik díjköteles útszakaszt. (Ekkor persze szembesülök vele, hogy hajjaj, lejárt az éves matricám és nem vettem újat. Még aznap megveszem, de mint a fentiekben is látható, az úthasználati jogosultságom csak 2016 augusztus 11-én fog kezdődni.)
Majd augusztus 11-én kézhez veszek ismét egy pótdíjfizetési felszólítást, illetve augusztus 13-án szintén kapok egy újabbat. Előbbi szerint július 12-én, utóbbi szerint július 23-án autóztam jogosultság nélkül valamely díjköteles útszakaszon.
Mivel tudom, hogy augusztus 11-én vettem meg az új matricát, joggal várhatom, hogy fogok még kapni további pótdíjfizetésre felszólító leveleket. De ekkor már azt is látom, hogy több mint két pótdíjfizetési felszólításom van, amely 2016. július 08 (első ellenőrzés) és 2016. augusztus 10 (az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvétele) közti időre esik. Van értelme kérelmet írnom a NÚSZ Zrt. felé, vagy bemennem személyesen.

Meddig kell postára adnom a kérelmem, vagy személyesen eljárva azt előterjesztenem, a példa alapján? Mivel a 15 napos határidő az első felszólítás kézhezvételétől (2016 augusztus 10.) számítódik, ezért legkésőbb 2016 augusztus 25-én postára kell adnom, vagy személyesen be kell mennem. (Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esne, akkor az azt követő első munkanap a határidő utolsó napja.)

Milyen időszakra kérhetem a pótdíj maximalizálását? A 2016 július 08 és 2016 augusztus 10 közötti időszakra eső jogosulatlan úthasználatra vonatkoztatva.

Mennyi pótdíjat kell befizetnem? Az első két fizetési felszólításban jelölt pótdíj együttes összegét (tehát két pótdíjat).

Egy éven belül kérhetek újból maximalizálást? Azonos naptári éven belül nem!


Mi van, ha elmulasztom a 15 napos határidőt? A határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy elmulasztása esetén a mulasztás nem orvosolható, nem igazolható, és nem kimenthető. Tehát ha a 16. nap reggelén jut eszembe, hogy elfelejtettem a kérelmet postára adni, már nincs mit tenni, és minden egyes pótdíjat egyenként meg kell fizetni, amelyről felszólítást kaptam....  Ha a már egyszer megtörtént a baj, akkor nagyon is megéri beírni a naptárba, és nem elfelejteni, mikor is jár le a 15 nap!!!!